Grunnkurs Moped 3 timer

 

2.1 Grunnkurs klasse AM146 Eleven skal innledningsvis i trinn 2 gjennomføre grunnkurs klasse AM146. Kurset består av 3 undervisningstimer, jf. § 10-6.

 Mål for grunnkurs klasse AM146, jf. §10-7:  Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og opp summering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Eleven skal  

1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen   i klasse AM146

2. drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav

3. drøfte mopedens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø  

4. gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet

5. drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar,   offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell  

6. drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring. 

Ta kontakt

Adresse

Nordre Sætrevei 46

3475 Sætre

327 91 400

kontor@rh-trafikkskole.no