Obligatorisk sikkerhetskurs på veg for klasse AM146

4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg for klasse AM146

Sikkerhetskurset består av 4 undervisningstimer der minst 3 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering.

Kjøringen på veg kan gjennomføres med inntil 3 elever, jf. § 10-10.

 

Ta kontakt

Adresse

Nordre Sætrevei 46

3475 Sætre

327 91 400

kontor@rh-trafikkskole.no