Grunnkurs motorsykkel kl A - A1 - A2

2.1 Grunnkurs klasse A1, A2 og A Grunnkurset er på 3 undervisningstimer, jf. 9-6.

 Kursmål for grunnkurs klasse A1, A2 og A, jf. § 9-7: Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og opp summering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

 Eleven skal:

1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen   i klasse A1, A2 og A

2. drøfte eget ønske og behov for å kjøre motorsykkel og samfunnets behov

3. analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper

4. drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom   disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere

5. drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og   alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse

6. gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr

7. sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel.

 

Ta kontakt

Adresse

Nordre Sætrevei 46

3475 Sætre

327 91 400

kontor@rh-trafikkskole.no