Sikkerhetskontroll av bilen

Sikkerhetskontroll av bilen

Sikkerhetskontroll, Klasse B. 

Dette er en oversikt over sikkerhetskontrollspørsmålene for klasse B, med spørsmål og svar/fasit.                                                

 

 

 

 

Vognkort:

 

1) Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger

Se/vis vognkort

 

denne bilen kan trekke?

 

 

 

 

 

             

2)  Hvilke konsekvenser kan man få dersom

Veggrep på forhjulene blir redusert,

man kjører med for tung tilhenger på bilen?

kursstabiliteten blir redusert,

 

   

 

bremselengde økes, blendingsfare

 

 

 

 

ved at lyktene heves

 

             

b) Hvilke ulemper kan du oppleve dersom

b) Kjøreegenskaper blir redusert,

du har for tung last i bilen?

 

 

bremselengde økes, samt det er

 

   

 

blendingsfare dersom lyktene og

 

 

 

 

fronten på bilen heves

 

             

3)  Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren

Se/vis i vognkort, eller

 

bak denne bilen ha når føreren har

 

førerkortforskriftene.

 

førerkort på klasse B (personbil)?

 

 

 

 

             

b) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre

 

b) Bøter, man får redusert

med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

veggrep, kursstabiliteten blir redusert,

 

   

 

bremselengden blir lengre, samt

 

   

 

blendingsfare siden fronten blir hevet

 

 

 

 

av vekten bak.

 

 

Tekstboks: Bremser:

 

 

 

4) Kontrollere om bremsekraftforsterker virker

Trykk på bremsepedalen til den blir

 

   

 

hard (5-6 ganger)

 

   

 

Hold trykket på bremsepedal samtidig

 

   

 

som du starter bilen.

 

 

 

 

Pedal skal nå synke inn.

 

 

             

b) Er det forsvarlig å kjøre hvis

 

b) Som regel er det IKKE forsvarlig,

bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn

da dette gir nedsatt bremseeffekt.

svaret.

   

 

Samt at pedalen blir VELDIG tung og

 

 

 

 

hard.

 

 

5) Kontrollere bremsevæskenivået

 

 

 

Åpne panser og sjekk nivå.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva er årsaken til at bremsevæskenivå er for lavt

b) Det kan være slitte bremseklosser,

 

   

 

noe som gjør at bremsesystemet

 

   

 

trenger mer væske for å «trykke»

 

   

 

bremseklossene inn mot

 

 

   

 

bremseskivene. Det kan være også

 

   

 

være lekkasje i bremsesystemet. Ta

 

 

 

 

bilen til verksted for kontroll.


 

 

6)  Kontrollere om bremsene har skjevtrekk

Kjøre mellom 30-40 km/t rett frem, og

 

   

 

deretter bremse samtidig som du

 

   

 

holder løst i rattet. Bilen skal i

 

   

 

utgangspunktet holde kursen rett

 

 

 

 

frem.

 

 

             

b) Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

 

b) Det er en feil ved bremsene, som

 

   

 

gjør at de ikke slites likt. Trekker bilen

 

   

 

til venstre side, da er bremsene mest

 

   

 

slitt på høyre side. Trekker den til

 

   

 

høyre, da er de mest slitt på venstre

 

   

 

side. Besøk verksted for å fikse

 

 

 

 

problemet.

 

 

             

7) Kontrollere om varsellampen for to-krets

Identifisere varsellampen (!) samme

bremsesystem/driftsbrems virker.

 

lampe som park-brems/håndbrekk, få

 

   

 

den til å lyse, og få den til å slukke.

 

 

 

 

Start motor, ta av og på håndbrekket.

             

b) Hva vil du gjøre dersom lampen

 

b) Stanse, finne evt. årsak. (Dette kan

begynner å lyse under kjøring?

 

være at to-krets systemet ikke

 

   

 

fungerer, eller at det er lite

 

 

   

 

bremsevæske, evt. at håndbrekket er

 

   

 

feil). Kanskje det er teknisk feil, og en

 

 

 

 

defekt styreenhet.

 

             

8)  Kontrollere om varsellampen for ABS-bremsene

Identifisere varsellampen, som viser

virker.

   

 

gul skrift med ABS. Få den til å lyse

 

   

 

og deretter slukke. Dette er en lampe

 

   

 

som skal lyse når du tar tenning på/

 

   

 

motor igang, og den skal slukke

 

 

 

 

automatisk etter noen sekunder.

 

 

 

 

 

Tekstboks: Dekk:                                                 

 

 

 

9)  Kontrollere dekk og felg for skader

 

Visuell kontroll, sjekk om det er noe

 

   

 

«unaturlig» ved hjulene.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke skader er mest vanlig?

 

b) Rifter i dekksiden, bulker i felgen,

 

   

 

fører til ustabilitet, bobler i siden på

 

   

 

dekket, forsterkningen i dekket vil da

 

 

 

 

være veldig redusert.

 

             

10)  Kontrollere dekkslitsasje på begge forhjul

Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevn i

 

 

 

 

mønsteret?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom det er for lite lufttrykk, vil

 

   

 

dekkene være slitt på siden. Dersom

b) Hva kan dekkslitasjen fortelle deg?

 

det er for mye lufttrykk, vil dekkene

 

   

 

være slitt på midten.

 

 

   

 

Dersom det er slitt bare på ene siden,

 

   

 

kan det fortelle oss at forstillingen på

 

 

 

 

hjulene kan være skjeve.

 

11)  Kontrollere mønsterdybden på dekkene på

Visuell kontroll, evt. bruk av

 

begge forhjulene.

 

 

dybdemåler eller slitasjevarsler på

 

 

   

 

dekkene. Minste tillatte mønsterdybde

 

 

   

 

på sommerdekk er 1,6 mm, og på

 

 

   

 

vinterdekk er det min. 3,0 mm. I

 

 

   

 

dekkmønsteret finner vi også små

 

 

   

 

«gummiklumper» som indikerer hvor

 

 

 

 

 

slitt dekkene er.

 

 

b) Hva er risikoen ved å kjøre med for liten

b) Dårlig veggrep, samt økt fare for

 

mønsterdybde?

 

 

vannplaning

 

 

 

12)  Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne

Se instruksjonsbok eller annen

 

bilen?

   

 

merking på bilen. Dette kan være på

 

 

   

 

lokket for drivstoff eller i dørkarm/på

 

 

 

 

 

døren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kontrollere om lufttrykket er riktig i

 

b) Visuell kan man se om dekket er

 

forhjulene?

   

 

jevnt slitt, eller bruk lufttrykksmåler.

 

 

   

 

Noen dekk er laget slik at man

 

 

   

 

kanskje må ha høyere lufttrykk enn

 

 

   

 

oppgitt.

 

 

 

13) Kontrollere om begge forhjulene på denne

Visuell kontroll, dybdemåler eller

 

bilen har nok mønsterdybde.

 

slitasjevarsler på dekk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva er kravet til mønsterdybde på

 

Vinterdekk: min. 3,0 mm

 

 

vinter- eller sommerdekk?

 

 

Sommerdekk: min. 1,6 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)  Hva er riktig dekkdimensjon for denne

Kontrollere og sammenlign dekk og vognkort.

 

bilen?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

b) Kontrollere om forhjul har riktig

 

b) Visuell kontroll

 

dimensjoner?

   

 

 

 

 

15) Hva er max hastigheten for dekkene på

 

 

 

Pkt 12 i vognkort. Defineres som  bokstav

 

 

denne bilen?

 

 

Det står Min. hast. I vognkort. Bokstaven

 

   

 

på dekket må være lik det som står i

     

 

vognkort, eller høyere alfabetisk.

 

 

 

 

NB! Vinterdekk har unntak, de har bokstav

 

 

 

 

lavere alfabetisk enn det som står i vognk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kontrollere om bakdekkene har riktig

 

b) Se vognkort pkt 12

 

bæreevne eller Load Index.

 

Her ser du etter LI for Load-Index

 

   

 

Det som står her er minimumskrav.

 

   

 

Se etter et 2-sifret tall og en bokstav.

 

   

 

For eksempel 95 W. 95 er bæreevnen

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tekstboks: Lys og lykter:

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  Kontrollere at alle bremselysene virker

Sjekk at bremselys på venstre og

 

   

 

høyre side fungere, samt høyt sittende

 

 

 

 

bremselys fungerer.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Er det forsvarlig å kjøre når ikke

 

b) Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen

bremselysene virker?

 

 

kan være defekt sikring eller lyspærer

 

   

 

som ikke virker.

 

 

 

 

 

 

 

 

17)  Kontrollere om nødsignallyset virker.

 

Slå på lyset, sjekke alle lys ute på

 

   

 

bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) I hvilken situasjon er det riktig og viktig å

b) ved nødstopp for å markere bil,

bruke nødsignallyset?

 

 

samt at det er situasjon som krever

 

   

 

ekstra oppmerksomhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Kontrollere at nærlyset virker, og at det er

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg

riktig innstilt.

   

 

e.l. for å se om det er lys fra begge

 

   

 

lykter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset

b) Blending av møtende trafikanter,

er feil innstilt?

 

 

samt at siktstrekningen i mørke kan bli

 

   

 

redusert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer?

Slå på lysene, visuell kontroll

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke ulemper vil det ha om

 

b) Blendingsfare, irritasjon eller bot for

tåkelys blir brukt feil?

 

 

feil lysbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Kontrollere om tåkelys bak fungerer.

 

Slå på lys, visuell kontroll

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke ulemper kan det har om

 

b) De kan være sterkt blendende,

tåkelysene bak brukes feil?

 

spesielt om man kjører i kø.

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Kontrollere at parkeringslys, baklys og

Dette er de lysene som kommer på

skiltlys virker.

   

 

automatisk når man starter bilen.

 

   

 

Kontrollere at de virker ved å gå rundt

 

   

 

bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) I hvilken situasjon er det viktig at

 

b) Parkering i mørket uten andre lyskilder

parkeringslysene er i orden?

 

slik at trafikanter kan se deg lettere

 

 

 

 

 
  Tekstboks: Styring:

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Kontrollere at styringen er i orden

 

Rattutslag til begge sider, sjekke

 

   

 

dødgang styring (max. 2-3 cm),

 

   

 

selvoppretting av styring, ulyder, og

 

   

 

om bilen er retningsstabil.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva kan være årsaken til at bilen drar til

Det kan være feil på forstillingen eller

en av sidene?

 

 

forskjellig lufttrykk på venstre og

 

 

 

 

høyre side.

 

 

23) Kontrollere om servostyringen fungerer.

Start motor samtidig som du svinger

 

   

 

mot venstre eller høyre. Rattet skal da

 

 

 

 

bli lett idet du starter motoren.

b) Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke

 

b) Ja, det kan være forsvarlig, men

servostyringen virker?

 

 

styringen vil bli veldig tung. Dersom

 

   

 

bilen har elektromagnetisk styring, vil

 

   

 

det ikke være forsvarlig, da dette kan

 

 

 

 

ødelegge styringen ytterligere.

24) Kontrollere om bilen er retningsstabil.

 

Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst

 

   

 

rattgrep. Bilen skal gå rett frem.

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva kan være årsaken til at bilen trekker

b) Det kan være feil lufttrykk, eller feil i

til en av sidene?

 

 

forstillingen på hjulene.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Tekstboks: Annet: 

 

 

 

25 Finn frem refleksvesten

 

 

Den skal være tilgjengelig fra

 

   

 

førersetet, og kan eksempelvis ligge i

 

   

 

døren, i hanskerommet, under setet

 

 

 

 

eller i eget rom.

 

b) Hvor vil du plassere varseltrekanten

 

b) Den skal være godt synlig for andre

om det blir aktuelt å sette den ut?

 

trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør

 

   

 

den stå mellom 100-200 m fra bilen

 

   

 

og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd

 

 

 

 

strøk bør man vurdere forholdene.

 

 

 

 

 

26) Kontrollere om vinduspusser/visker virker

Bruk vindusviskerhendel for å sjekke

på forskjellige hastigheter.

 

 

de forskjellige hastigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva kontrollerer du på vindusviskere?

 

b) Slitasje, rifter, løs gummi eller

 

 

 

 

striper under visking.

 

27)  Still inn varmeapparatet slik at is og dugg

Sett på MAX-knappen for vifte og skru opp

varmen.

på frontruten fjernes så effektivt som mulig.

Sett på varmetråder i bakrute og speil

 

 

 

 

 

 

 

b) Still inn varmeapparatet slik du vil ha det

b) Behagelig temperatur

 

under kjøring.

 

 

 

 

 

28)  Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.

Trykk på knappen for varmetråder i

 

 

 

 

bakruten (Rear)

 

b) Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra

b) Ofte samme knappen som

 

sidespeilene?

 

 

varmetråder på bakrute. Kanskje egen

 

29)  Kontrollere at batteriet sitter fast

 

Åpne panser, og forsøk å dytte i

 

 

   

 

batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva er risikoen ved å kjøre med løst

 

b) Det kan være batterisyresøl, og det

 

batteri?

   

 

kan føre til kortslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30)  Kontrollere at lydhornet virker .

 

Trykk på rattet, hornet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31)  Kontrollere at vindusspyleren virker

 

 Utføres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vis hvor man fyller på spylervæske

 

Vise beholder under panseret.

 

32)  Kontrollere alle bilbeltene

 

Slitasje, rifter og skader. Virker

 

 

 

 

 

beltestrammeren? Kontrollere.

 

b) Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet

 

b) Beltet vil ligge løst, og vil ikke

 

med slappe belte strammere?

 

stramme godt nok ved sammenstøt.

 

33)  Finn frem varseltrekant, og monter denne

Utføres.

 

 

 

skikkelig.

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvor langt fra bilen bør du gå før du

 

b) Monter den ved bilen, gå minst 100 m

 

setter den i fra deg?

 

 

Husk å gå med reflekssiden mot trafikken

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Ta på refleksvest før du går ut av bilen

 

34)  Sett på nødsignallyset(nødblink)

 

Utføres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke lys må ikke stå på sammen med

 

b) Fjern- eller nærlys vil redusere

 

nødsignallyset(nødblink)?

 

 

effekten av nødsignallyset. Optimalt

 

 

   

 

bør man ha nødsignallys alene, da det

 

 

 

 

 

gir best effekt.

 

 

35)  Kontrollere at varsellampen for

 

Tenning på, lyset skal lyse, og deretter

 

kollisjonsputen virker.

 

 

slukke.

 

 

 

b) Har det noen betydning hvilke

 

Barn og kortvokste kan skades ved

 

passasjerer du plasserer i forsetet når

 

utløsning av airbag.

 

 

bilen har airbags/kollisjonsputer foran?

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

36) Kontrollere motoroljenivået

 

Utføres med tørkepapir

 

 

b) Vis påfyllingsstedet for motoroljen.

 

b) Vis i motorrommet hvor man fyller

 

 

   

 

på olje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37) Finn frem jekken til hjulskift

 

Ofte plassert i bagasjerom

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38) Skru av airbag

 

 

Ofte mulighet til å skru av med nøkkel

 

 

   

 

i hanskerom

 

 

 

b) Når må man skru av airbag?

b) Barn i forsetet

 

 

39) Hvor skal last plasseres?

 

Bagasjerom eller på gulvet inne i bilen

 

   

 

i hanskerom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38) Vis hvordan du justerer ratt og utvendig speil

Utføres

 

 

 

   

 

   

 

b) Hva er konsekvensen av feil avstand til ratt

b) For nærme ratt vil gi airbag-skader.

 

 

 

 

Langt unna gir strake armer, og gir skader ved en bråstopp

 

 

Flere nyheter

Søknad om førerkort

Les mer

Vi henter og bringer

Les mer

Smitteverntiltak

Les mer

Sikkerhetskurs bane KL A og A2

Les mer

Sikkerhetskurs på vei KL A1

Les mer

Sikkerhetskurs på vei Kl. A2

Les mer

REGLER OM BESTILLING AV FØRERPRØVER

Les mer

Vis alle

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer