Sikkerhetskurs bane KL A og A2

3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk for klasse A2 og A. Gjennom kurset skal motorsykkelførerens kjøretekniske kompetanse videreutvikles. Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing og styring av motorsykkelen skal være etablert før kurset gjennomføres.

Kurset er på 4 undervisningstimer.  Av dette gjennomføres 3 timer som en sammenhengende praktisk øving på bane eller lukket område, resterende tid fordeles til planlegging, refleksjonspauser og oppsummering jf. § 9-10.

Eleven kan benytte egen motorsykkel i dette kurset. Elever under 22 år som ønsker å benytte egen motorsykkel, må bruke en motorsykkel i klasse A2. Hvis motorsykkelen ikke er godkjent som lærevogn, jf. §4-3, må den oppfyllet kravet til en motorsykkel i klasse A2 slik dette er definert i førerkortforskriften. 

Hver lærer kan undervise inntil 3 elever samtidig på dette kurset, jf. § 9-10

Ta kontakt

Adresse

Nordre Sætrevei 46

3475 Sætre

327 91 400

kontor@rh-trafikkskole.no