Sikkerhetskurs på veg Kl. A2

4.1 Sikkerhetskurs på veg I klasse A2 er sikkerhetskurs på veg på 5 undervisningstimer, hvorav minimum 4 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering jf. § 9-14.

Lærer kan maksimalt undervise 1 elev om gangen, men kan medbringe en ekstra elev som passasjer på sin egen motorsykkel.

 

Ta kontakt

Adresse

Nordre Sætrevei 46

3475 Sætre

327 91 400

kontor@rh-trafikkskole.no